نمایش 1-9 از 11 نتیجه

پكيج تصويري و ويدئويي علم داده (Data Science)

Intro to Data Science History of Data Science Data Science Elements (Programming, Math, Statistics, Visualization, Data Tech…) Applications of Data Science in Oil &...

(0 نظر)
0
دانشجو
0
15,000,000 ﷼
15,000,000 ﷼

پكيج تصويري و ويدئويي “تخمين ذخائر نفت و گاز و روش مونت كارلو”

Introduction Petroleum Resources Management System (PRMS) Drive Mechanism Reserve Estimation methods Volumetric method Material Balance Production Decline analysis Monte Carlo simulation Statistical distributions  ...

(0 نظر)
0
دانشجو
0
4,500,000 ﷼
4,500,000 ﷼

پكيج تصويري و ويدئويي “مدلسازي چاه با نرم افزار Prosper”

نرم افزار Prosper جز مجموعه IPM از شركت petroleum expert مي باشد كه با استفاده از آن مي توان منحني هاي IPR/VLP را ساخت...

(0 نظر)
0
دانشجو
0
6,000,000 ﷼
6,000,000 ﷼

پكيج تصويري و ويدئويي “آناليز منحني افت دبي و تخمين ذخائر نفت و گاز DCA (Decline Curve Analysis)”

شرح دوره روش هاي مختلفي جهت تخمين ذخائر نفت و گاز وجود دارد. يكي از روش هاي مورد استفاده در شركت هاي بزرگ نفتي...

(0 نظر)
0
دانشجو
0
5,000,000 ﷼
5,000,000 ﷼

پكيج تصويري و ويدئويي “ارزيابي و آناليز اقتصادي طرح هاي بالادست نفت و گاز-Economic Analysis of Upstream Oil & Gas Projects”

شرح دوره آناليز اقتصادي پروژه هاي نفت و گاز جز لاينفك يك طرح توسعه ميدان Master Development plan محسوب مي شود. لازم است كه...

(0 نظر)
0
دانشجو
0
5,000,000 ﷼
5,000,000 ﷼

پكيج تصويري و ويدئويي Aspen HYSYS

ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ HYSYS ﺟﻬﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﺩ. ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ HYSYS ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ...

(0 نظر)
0
دانشجو
0
6,000,000 ﷼
6,000,000 ﷼

پكيج تصويري و ويدئويي “مدلسازي خواص سيالات مخزن با نرم افزار PVTi”

شرح دوره نرم افزار PVTi نرم افزاری براساس معادلات حالت ترکیبی است که به منظور استخراج مدل PVT سیال از اطلاعات آزمایشگاهی سیالات مخزن...

(0 نظر)
0
دانشجو
0
6,000,000 ﷼
6,000,000 ﷼

پكيج تصويري و ويدئويي “يادگيري نرم افزار Mbal”

شرح دوره روش هاي مختلفي جهت پيش بيني عملكرد مخزن و تخمين ذخائر نفت و گاز وجود دارد. يكي از روش هاي مورد استفاده...

(0 نظر)
0
دانشجو
0
6,000,000 ﷼
6,000,000 ﷼

پكيج تصويري و ويدئويي “مطالعه جامع و طرح توسعه میدان-Full Field Studies & Master Development Plan (MDP)”

سرفصل دوره: مشخصه سازی مخزن مطالعات ژئوفیزیک مطالعات پتروفیزیک مطالعات زمین شناسی مدل سازی استاتیک مطالعات مهندسی مخزن پایه مدلسازی دینامیک و شبیه سازی...

(0 نظر)
0
دانشجو
0
6,000,000 ﷼
6,000,000 ﷼