درباره مجموعه مهارت برتر Top Skills

درباره مجموعه مهارت برتر Top Skills

مجموعه مهارت برتر به عنوان مرجع تخصصي، كاربردي و صنعتي مهندسي، علوم و بالاخص مهندسي نفت، فعاليت خود را در سال 1399 آغاز نمود.

دانشجويان و فارغ التحصيلان در دانشگاه ها، علم و دانش را فرا گرفته و جهت ورود به محيط كار و صنعت نياز به يادگيري مهارت هاي لازم دارند. لذا هدف اين مجموعه، ارائه دوره هاي كاربردي و با كيفيت بصورت مجازي و آنلاين با استفاده از اساتيد مجرب و عمدتا شاغل در صنعت مي باشد تا فارغ التحصيلان و دانشجويان بتوانند مهارت هاي ضروري را نيز فرا گيرند.

كيفيت محتوا و دوره هاي آموزشی، جز اصلی فعاليت اين مجموعه بوده و محتوای هر دوره مهارتی پيش ار انتشار از فيلترهای مختلف گذرانده شده اند و مهارت آموزان می توانند با خيال راحت اقدام به خريداری يا شركت در دوره ها نمايند.

در پايان، اين گروه از كليه مدرسين قابل و صنعتي جهت ارائه دوره های مهارت آموزی، استقبال می نمايد